PHÒNG KINH DOANH
0916.188.218

bdspmg68@gmail.com

Tài liệu giới thiệu dự án chung cư The Artemis

Tài liệu giới thiệu dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ The Artemis Tower

Tài liệu gồm 20 trang có thể cần một thời gian để load. Gửi mail tài liệu giới thiệu dự án vui lòng gọi hotline 24/7: 0915. 650.199
Download hồ sơ pháp lý dự án Artemis : https://drive.google.com/open?id=0B8wzwG1I2ep3NU4tQkExS2pOSms
Download tài liệu bán hàng: https://drive.google.com/open?id=0B8wzwG1I2ep3Q0sxbVJILW05TE0

0 nhận xét:

Đăng nhận xét